موارد 1-30
به ترتیب
خرید Shape Price Size Schedule Connection SEAMLESS/ NOT Origin NACE length ASTM PROCUREMENT
استعلام قیمت 6" 6 mm PE ERW China no 6000 mm ST37 PIPE
استعلام قیمت 2" XXS PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 2" 160 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 2" 80 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 2" 40 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1-1/2" XXS PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1-1/2" 160 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1-1/2" 80 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1-1/2" 40 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1-1/4" XXS PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1-1/4" 160 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1-1/4" 80 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1-1/4" 40 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1" XXS PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1" 160 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1" 80 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1" 40 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 3/4" XXS PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 3/4" 160 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 3/4" 80 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 3/4" 40 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1/2" XXS PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1/2" 160 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1/2" 80 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1/2" 40 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 3/8" 80 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 3/8" 40 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1/4" 80 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1/4" 40 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
استعلام قیمت 1/8" 80 PE SEAMLESS China NO 6000 mm A106 PIPE
تعداد نمایش در صفحه

تحویل اکسپرس

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت در محل

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل