موارد 1-30
به ترتیب
خرید Shape Price Type Material Size Wtk- other SEAMLESS/ NOT Origin NACE length ASTM PROCUREMENT WG
استعلام قیمت Hydraulic C.S 3 mm 0.5 mm Seamless Tube - - - A179 Tube -
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/2" 2.11 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 14 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/2" 2.03 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 14 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/2" 1.65 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 16 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/2" 1.63 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 16 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/2" 1.24 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 18 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/2" 1.22 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 18 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/2" 0.91 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/2" 0.89 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 3/8" 2.11 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 14 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 3/8" 2.03 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 14 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 3/8" 1.65 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 16 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 3/8" 1.63 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 16 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 3/8" 1.24 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 18 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 3/8" 1.22 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 18 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 3/8" 0.91 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 3/8" 0.89 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 5/16" 0.91 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 5/16" 0.89 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/4" 1.65 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 16 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/4" 1.63 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 16 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/4" 1.24 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 18 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/4" 1.22 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 18 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/4" 0.91 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 SWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/4" 0.89 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/4" 0.71 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 22 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 3/16" 0.89 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/8" 0.89 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 20 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/8" 0.71 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 22 BWG
استعلام قیمت instrument TP 304/304L 1/16" 0.51 mm Seamless Tube China Yes 6000 mm A269 Tube 25 BWG
تعداد نمایش در صفحه

تحویل اکسپرس

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت در محل

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل