موارد 1-30
به ترتیب
خرید Shape Price Type Material Size Wtk- other SEAMLESS/ NOT Origin NACE length ASTM PROCUREMENT WG
استعلام قیمت instrument C.S 1/4" 1.63 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 1/4" 1.65 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 5/16" 0.89 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 20 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 5/16" 0.91 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 20 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/8" 0.89 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 20 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/8" 0.91 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 20 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/8" 1.22 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 18 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/8" 1.24 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 18 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/8" 1.63 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/8" 1.65 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/8" 2.03 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 14 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/8" 2.11 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 14 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 1/2" 0.89 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 20 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 1/2" 0.91 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 20 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 1/2" 1.22 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 18 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 1/2" 1.24 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 18 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 1/2" 1.63 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 1/2" 1.65 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 1/2" 2.03 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 14 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 1/2" 2.11 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 14 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 5/8" 1.22 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 18 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 5/8" 1.24 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 18 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 5/8" 1.63 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 5/8" 1.65 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/4" 1.22 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 18 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/4" 1.24 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 18 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/4" 1.63 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/4" 1.65 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 16 BWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/4" 2.03 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 14 SWG
استعلام قیمت instrument C.S 3/4" 2.11 mm Seamless Tube EUROUPE Yes 6000 mm A179 Tube 14 BWG
تعداد نمایش در صفحه

تحویل اکسپرس

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت در محل

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل