موارد 1-30
به ترتیب
خرید Shape Price Type Material Size Class Schedule Connection Standard Coating
استعلام قیمت Welding Neck A105 6" 2500 80 RTJ ASME B16.5 Galvanized
استعلام قیمت Welding Neck LF2 18" 150 20 RF ASTM A350 -
استعلام قیمت Welding Neck LF2 36" 300 20 RF ASTM A350 -
استعلام قیمت Welding Neck LF2 4" 900 80 RTJ ASTM A350 -
استعلام قیمت Welding Neck LF2 16" 1500 10 RTJ ASTM A350 -
استعلام قیمت Welding Neck LF2 28" 2500 XS RTJ ASTM A350 -
استعلام قیمت Welding Neck F11 2 1/2" 300 160 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F11 12" 600 XXS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F11 24" 900 80 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F11 1 1/2" 2500 40 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 10" 150 160 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 22" 300 60 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 3/4" 900 XXS RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 8" 1500 140 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 20" 2500 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304L 46" 150 XS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304L 6" 600 100 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304L 18" 900 30 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304L 36" 1500 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 4" 150 120 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 16" 300 20 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 30" 600 10 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 2 1/2" 1500 XXS RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 14" 2500 10 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304H 24" 150 100 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304H 1 1/2" 600 80 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304H 10" 900 XXS RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304H 22" 1500 80 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316L 1" 150 STD RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316L 8" 300 160 RF ASTM A182 -
تعداد نمایش در صفحه

تحویل اکسپرس

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت در محل

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل