موارد 1-30
به ترتیب
خرید Shape Price Type Material Size Class Schedule Connection Standard Coating
استعلام قیمت Welding Neck F316L 20" 600 40 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316L 48" 900 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316L 6" 2500 120 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316 18" 150 STD RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316 36" 300 40 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316 4" 900 160 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316 16" 1500 30 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316 30" 2500 20 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316H 3" 300 STD RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316H 14" 600 20 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316H 24" 900 120 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316H 1 1/2" 2500 160 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 12" 150 20 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 22" 300 100 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 1" 900 40 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 8" 1500 XXS RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 20" 2500 60 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321H 48" 150 XS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321H 6" 600 160 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321H 18" 900 40 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321H 36" 1500 XS RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 4" 150 XXS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 16" 300 STD RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 30" 600 STD RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 3" 1500 40 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 14" 2500 30 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F9 24" 150 140 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F9 1 1/2" 600 XXS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F9 12" 900 30 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F9 22" 1500 120 RTJ ASTM A182 -
تعداد نمایش در صفحه

تحویل اکسپرس

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت در محل

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل