موارد 1-30
به ترتیب
خرید Shape Price Type Material Size Class Schedule Connection Standard Coating
استعلام قیمت Welding Neck LF2 30" 2500 10 RTJ ASTM A350 -
استعلام قیمت Welding Neck F11 2 1/2" 300 XXS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F11 14" 600 10 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F11 24" 900 100 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F11 1 1/2" 2500 80 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 10" 150 XXS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 22" 300 80 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 1" 900 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 8" 1500 160 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F22 20" 2500 40 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304L 48" 150 STD RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304L 6" 600 120 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304L 18" 900 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304L 36" 1500 40 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 4" 150 160 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 16" 300 30 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 30" 600 20 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 3" 1500 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304 14" 2500 20 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304H 24" 150 120 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304H 1 1/2" 600 160 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304H 12" 900 20 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F304H 22" 1500 100 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316L 1" 150 40 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316L 8" 300 XXS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316L 20" 600 60 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316L 48" 900 XS RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316L 6" 2500 160 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316 18" 150 40 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316 36" 300 XS RF ASTM A182 -
تعداد نمایش در صفحه

تحویل اکسپرس

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت در محل

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل