موارد 1-30
به ترتیب
خرید Shape Price Type Material Size Class Schedule Connection Standard Coating
استعلام قیمت Welding Neck F316 4" 900 XXS RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316 16" 1500 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316 30" 2500 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316H 3" 300 40 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316H 14" 600 30 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316H 24" 900 140 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F316H 1 1/2" 2500 XXS RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 12" 150 30 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 22" 300 120 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 1" 900 80 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 10" 1500 20 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321 20" 2500 80 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321H 1/2" 300 STD RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321H 6" 600 XXS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321H 18" 900 60 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F321H 38" 1500 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 5" 150 STD RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 16" 300 40 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 30" 600 XS RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 3" 1500 80 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F5 14" 2500 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F9 24" 150 160 RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F9 2" 600 STD RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F9 12" 900 STD RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Welding Neck F9 22" 1500 140 RTJ ASTM A182 -
استعلام قیمت Slip-on A105 2 1/2" 150 - RF ASME B16.5 Galvanized
استعلام قیمت Slip-on F11 1/2" 150 - RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Slip-on F304L 20" 600 - RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Slip-on F316L 3/4" 300 - RF ASTM A182 -
استعلام قیمت Slip-on F316H 22" 900 - RTJ ASTM A182 -
تعداد نمایش در صفحه

تحویل اکسپرس

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت در محل

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل